آخرین خبرها

اعضای ششمین دوره شورای مرکزی انجمن

فراز صفایی دبیر انجمن
ebrahim haghighi ابراهیم حقیقی مسئول امور اجرایی و مالی
سینا غلامی مسئول امور آموزشی و پژوهشی
مهدی غریبی مسئول امور فرهنگی و ورزشی
مهسا پیرزاده مسئول امور صنفی و اطلاع رسانی
سهیل خودکار بازرس و مسئول امور انفورماتیک و وب سایت