آخرین خبرها

Nevruz İranlıların ulusal birlikteliğinin simgesi

(Dr. Ebrahım FATHOLLAHİ)
Nevruz, İran halkının sosyal bağlarının asıl unsurlarından biridir. Adet, gelenek ve ritüeller gibi sosyal bağları sağlayan unsurlar aynı coğrafyada yaşayan insanların ulusal birliğini oluşturur ve yeni nesillerin geçmiş ve geleceği ile bağlantısını sağlar ve neticede milli kimliğin güçlenmesine sebep olur. İran coğrafyasında Nevruz eskiden beri böyle bir konuma sahip olmuş ve farklı şive, lehçe ve dini inançları benimseyen İran’lı kavimler ve taifeler arasında oldukça sağlam bir bağ oluşturmuştur. Bu yüzden İran’da farklı dinler, mezhepler ve kavimlerin olmasına rağmen, her kes İran’lılık konusunda ortak bir duyguyu paylaşır ve bu ortak kimliktarih boyunca dış komplolar ve bölücü faaliyetler karşısında bir set gibi durmuştur.
Nevruz gibi simgeler, UNESCO ve Birleşmiş Milletler gibi uluslaraarsı arenada İran halkının kimlik sertifikası olarak kayda alınmıştır. Nevruz’a ait adet, gelenek ve ritüeller son yıllarda Tacikistan, Afganistan, Türkmenistan, Azerbaycan ve Türkiye gibi ülkelerde de kutlanmaya başlamıştır. Nevruz, kadim İran’lıların muhteşem medeniyetini anımsatmaktadır. Ahamenişiler devrinde Ferverdin’in ilk gününde Ahamenişi padişahlar tahata oturur ve bu İmparatörlüğe bağlı diğer ülkelrin hükümdarları Nevruz selamı için Ahamenişilerin sarayına gelirlerdi.
Türkler, Araplar, Afganlar, Pakistan’lılar, Hintler ve Ortaasya halkları İran’ın komşuları olarak bu tarihi ve büyük medeniyetin etkisi altında kalmışlar ve Nevruz ritüelleri az çok bu halklara da geçmiş ve bu İran Medeniyetininin ihracı anlamına gelmektedr. İran düşmanları İran’dan medeniyet karşıtı ve engebeli bir görüntü sunmaya ve bunu İslam’a nisbet etmeye çalışmaktadırlar. Dolayısı ile ilahi dinlerin bakışlarıyla bağdaşan ve İranlıların pak fıtratından kaynaklanan bu medeniyeti dünya halklarına tanıtmak gerekir ve İranlıların sosyal hayatına güzellikler katan Nevruz’u küresel çapta tanıtmak lazımdır.
Nevruz’un birleştirici şifresi
Bu arada önem arzeden nükte, Nevruz’un İran halkları arasında birleştirici şifresidir. Nevruz bütün İranlılara aittir ve hiçbir kavim ve ya taife onu kendi lehine zapt edemez.
Tarih boyunca hem bazı dinlerin beşiği olan ve farklı dinlere çoğulcu gözüuylebakan hem de mezhep özgürlüğü bildirisini Ahamenişi devrinden bu yana taşıyan İran gibi bir ülke, çekici doğal güzellikleriyle çok sayıda kavmi bir arada tutmakla birlikte, kavmiyetçilik, mezhepçilik, kabile taasupları ve irk ve dil ayrımcılığının ötesinde toplumsal birlikteliğin zeminini sağlayacak ve birlik oluşturacak unsurları toplumun iç katmanlarında barındırmaktadır. Nevruz ayinleri ve adet ve gelenekleri eskiden beri böyle bir rol ifa etmiş ve farklı İran kavimleri din, mezhep, dil ve lehçe farklılıklarına rağmen birbiriyle birlik ve ortaklık içerisinde olmuş ve kendi topraklarınıa karşı aidiyet duygularını aynı ölçüde paylaşmıştır. Tabii ki Nevruz her zaman bu ulusal birlikteliğin simgesi olmuştur.
Dr. Ebrahim FATHOLLAHİ
fathollahi_ebrahim@yahoo.com

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*